Okategoriserat

Frankrike och Europa
Frankrike och Europa 150 150 Tomas Lindbom

Det är cirka hundra dagar fram till omröstningen den 26 maj om ett nytt parlament inom EU. Ett av de mer avgörande valen i Europaparlamentets historia. Antingen fortsätter parlamentet att styras av liberala partier med en stark opposition av socialdemokrater och gröna partier å ena sidan och främlingsfientliga partier å den andra. Eller så förändras maktbalansen. Då får vi i nästa parlament en öppen konflikt mellan EU-vänner och EU-skeptiker/EU-motståndare.

Det franska politiska landskapet är ett av de mest intressanta att studera och för alla EU-vänner oroande att se förändras. Som jag konstaterat i tidigare blogginlägg stärks de EU-kritiska partierna och de EU-vänliga försvagas. Låt oss se på den senaste mätningen som jag kommit över genom några källor på nätet. Mätningen är gjord av Opinion Way och omfattar en undersökning genomförd den 17-25 januari. Rassemblement National (Marine Le Pens parti) leder knappt före LREM som är Macrons parti. Båda har ett opinionsstöd på drygt 20 procent. Därefter är det ett hopp ner till Republikanerna (Sarkozys parti som numera leds av den mycket konservative Laurent Wauquiez) med tolv procent. De gröna och La France Insoumise (Vänsterpartiet) har båda ett stöd strax under tio procent. Socialistpartiet (tidigare det parti som leddes av bland andra Francois Hollande och Martine Aubry) har ett stöd på 6 procent. I denna mätning finns inga uppgifter för de gula västarna som först uppträdde med en lista (RIC) som skulle toppas Ingrid Levassaseur och som enligt uppgifter i andra mätningar skulle få ett stöd på cirka 10-12 procent. Nu förbereds sammanlagt fyra listor från de gula västarna vilket gör förvirringen stor kring dess stöd bland väljarna. De interna konflikterna inom rörelsen de gula västarna har bara ökat under de senaste veckorna och möjligen kommer deras stöd att minska. Fyra separata listor kan knappast vara till fördel för rörelsen. Det parti som vinner på splittringen bland de gula västarna blir Rassemblement National

Marine Le Pen hoppas mycket av valet för egen del. Kan hon slippa konkurrensen av de gula västarna kan hon säkert komma upp i siffror över 25 procent och då sannolikt bli den största franska gruppen i EU-parlamentet. Hon har också ett ganska betydande stöd av Debout la France som är ett starkt konservativt parti med en förhållandevis känd partiledare, Nicolas Dupont-Aignan som ställde upp i presidentvalet 2017 och gav sitt aktiva stöd till Marine Le Pen i den andra valomgången när hon ställdes mot Emmanuel Macron. Debout la France har 7 procent i den senaste mätningen.

Det är fortfarande väldigt osäkert att spå utgången i Frankrike av valet till EU-parlamentet. Det dröjer över en månad innan LREM presenterar sin lista. Det råder också osäkerhet kring hur de relativt oprövade namnen som toppar Republikanernas och Rassemblement Nationals listor. Det är till och med osäkert hur ett parti som Republikanerna kommer att profilera sig i Europafrågan i valrörelsen. Dess lista toppas av en ung intellektuell med starkt nationell och konservativ profil men där personerna på andra och tredje plats är mer klassiskt liberal-konservativa.

Det mesta pekar på att Frankrike kommer att skicka fler nationella, nationalistiska och EU-skeptiska ledamöter till det nya EU-parlamentet. Räknar vi in ledamöterna från La France Insoumise på vänsterkanten och antar att några gula västar också tar plats i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel kan vi mycket väl komma upp i en procentandel mellan 35 och 40 procent. Då har jag inte räknat in Republikanerna bland de EU-skeptiska även om det säkert även i den gruppen kommer att finnas enskilda ledamöter som ligger närmare Marine Le Pen än Emmanuel Macron.

Valrörelsen kommer att bli mycket spännande i Frankrike. Den kommer också att påverkas av hur Macron väljer att använda resultaten av den nationella dialog som nu pågår. Kommer han, vilket verkar sannolikt, genomföra en folkomröstning i en konstitutionell fråga samma dag som valdagen till EU-parlamentet förändras säkert valrörelsens karaktär. Kommer debatten i så fall att mer handla om Macrons ställning som president och om gula västarnas mer långtgående krav på direktdemokrati i Frankrike än om EU:s huvudfrågor. För EU:s del har valresultatet i Frankrike stor betydelse. Skulle Marine Le Pens parti med stödpartier bli framgångsrika och till exempel bli största parti i valet kommer det att ytterligare undergräva Frankrikes ställning som första rangens land i EU. Emmanuel Macron personligen kommer självfallet också att bli svagare i Europa och i Frankrike vilket då betyder att tyngdpunkten ytterligare förskjuts inom EU från liberal till nationalistisk.

Den svenska valrörelsen verkar bli stillsam i förhållande till vilka frågor som står på spel för EU:s framtid beroende på valresultaten i bland annat Frankrike. Det vore önskvärt att den svenska valrörelsen talade mer om EU som totalitet än om svenska hjärtefrågor i EU.

Antisemitismen visar sig öppet i Frankrike
Antisemitismen visar sig öppet i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Antisemitismen är ett lika vanligt förekommande som vidrigt inslag i sannolikt alla länder i västvärlden. Under vissa perioder märks den mindre. Då handlar det om verbala attacker och allmän smutskastning mot judar. I andra tider blossar den upp och uttrycks i grova handlingar.

Nu verkar vi vara i detta senare läge i Frankrike. Bara under de senaste dagarna har vidriga exempel visat sig bara i Paris. Den franske inrikesministern Christophe Castaner konstaterade häromdagen att ”antisemitismen sprider sig som ett gift.”

Under de senaste dagarna har ett konstverk på två brevlådor i Paris blivit hemsökta av antisemiter som där målat hakkorset på en bild av Simone Veil, tidigare minister och en kulturpersonlighet i Frankrike. Hon är beundrad av många, inte minst därför att hon drev igenom en lag på 1970-talet om att tillåta abort i Frankrike men också hatad av en del. Hennes historia är att hon flydde undan nazismen och koncentrationslägren. Det andra exemplet häromdagen var att ordet ”Juden” målats på skyltfönstret till en restaurang som ägs av judar mitt i stan.

Hatet mot Emmanuel Macron i Frankrike har en sida som mindre handlar om missnöje med hans ekonomiska politik. Det handlar om kopplingen från honom till Rotschildbanken där han arbetade ett par år och därmed till det som antisemiter brukar beteckna som det judiska världsherraväldet. Macron är alltså indirekt en representant för den judiska makten i samhället. Han är ”verjudet” som de tyska nazisterna sa, det vill säga en icke-jude som går judarnas ärenden.

Det här är ingenting som bara finns i huvudet på några enstaka förvirrade fransmän. Tidningen Le Monde har i sitt nummer daterat i dag den 13 februari en genomgång av hur de antisemitiska attackerna förekommer särskilt på olika sociala medier. Videofilmer som sprids i stora kretsar. Tidningen nämner en film på trettio minuter som ligger på Youtube och som delats av en och en halv miljon människor på två månader och som har ett klart antisemitiskt innehåll. Macron stjäl människors pengar och gör det som en del av den judiska makten som agerar mot folket.

Hatet mot judarna, judarna som syndabock, skapar motiv för mobilisering mot den politiska makten i landet. Dessa attacker förekommer också i demonstrationstågen som de gula västarna genomför. Det är tveklöst så att högerextremism av olika schatteringar finns representerad inom denna rörelse. Där finns också så mycket annat. De gula västarna har ingen ledning, inget program och öppnar därför för alla som vill protestera och utnyttja rörelsen för egna partikulära intressen.

Jag skrev häromdagen, i mitt förra inlägg, om hur våldet i högre grad i dag än i början av revolten trängt sig in hos de gula västarna. Antisemitismen är ett annat inslag. Dessa vidrigheter som nu förekommer och som också leder till att många judar i Frankrike känner oro för sina liv blir en följd av att det är möjligt och rentav i vissa kretsar acceptabelt att attackera en minoritet i landet.

Antisemitismen förefaller nu bre ut sig och bli ett vapen i kampen mot att få Macron avsatt och en ny ordning i Frankrike. Hur denna ordning ska se ut vet ingen. Mer direktdemokrati, ja men vem ska leda landet? Antisemitismen hotar sammanhållningen i landet men den används också för att skapa än mer och än fler konflikter mellan de som kallar sig folket och de som utpekas som eliten. Det är en farlig utveckling.

Våldet på lördagarna skrämmer alltmer och alltfler
Våldet på lördagarna skrämmer alltmer och alltfler 150 150 Tomas Lindbom

De gula västarna har demonstrerat under tretton lördagar sedan rörelsen startade i slutet av oktober förra året. Demonstrationerna har pågått i många städer samtidigt. Mediarapporteringen har främst handlat om Paris men huvudstaden har egentligen bara varit en av många arenor för det politiska upproret mot tillståndet i Frankrike; ekonomiska missförhållanden, kritik av ordningsmakten, krav på mer inflytande politiskt och inte minst krav på President Macrons avgång. De gula västarna har också uppträtt som aktörer utanför städerna vid trafikrondeller. På senare tid har rörelsen också agerat politiskt genom samtal och debatter runt om i landet och förberedelser för att delta i EU-valet. Inte minst har rörelsen uppmärksammats för upprepade våldsbrott.

Det går inte att blunda för att våldet blivit en allt viktigare del av upproret. Antalet demonstranter har stadigt minskat och ligger nu kring femtiotusen personer. I början var flera hundratusen engagerade under en och samma lördag. Det har inneburit att gruppen demonstranter ändrat karaktär. Barnen och familjer har försvunnit. De äldre har minskat i antal. Däremot har den del av de gula västarna som kan kallas hårda och våldsamma inte minskat lika påtagligt. Den hårda kärnan finns kvar. Där finns vänster- och högerextrema grupper utanför rörelsen men också representanter för de gula västarna som bejakar våld.

Demonstrationerna på lördagarna har lett till våld mellan demonstranter. Grupper av demonstranter har attackerat polis och blivit attackerade av polis. Grupper av demonstranter har slagit sönder butiksfönster utefter de vägar som demonstrationen tagit. Vissa har brutit sig ur den reguljära marschvägen och förstört banker, garage, butiker mitt inne i bostadskvarter. I lördags gick en grupp bärsärkargång mot delar av Paris längsta gata, Rue de Vaugirard, i femtonde arrondissemanget. Varenda bank, bankomat slogs sönder på en del av den gatan och andra butiker blev också förstörda. Det kan inte hjälpas men det skakar om mig lite extra när min dotter med tre små barn bor några kvarter därifrån. Vad kan inte hända när en familj med barn kommer promenerande på väg till parken eller till en kamrats hem och möts av en grupp vandaler med huvor som skydd mot ansiktet och batonger i händerna?

De boende i Paris och andra städer tvingas nu planera sina vägval under lördagarna för att inte komma i kontakt med demonstranter som använder våld. Och som sagt, när dessa våldsamma element bryter sig loss och tar en annan väg än den planerade. Vad händer då?

Till detta kommer hotet mot demokratin. Minst femtio av de drygt trehundra parlamentsledamöterna för Macrons parti har hotats. Nationalförsamlingens talman kunde häromdagen konstatera att hans sommarhus hade satts i brand. Det sker hela tiden hot mot människor som representerar folket i de folkvalda församlingarna.

Vad gör polisen, frågar sig många och vad gör Macron själv? Polisen har inte resurser för att finnas överallt för att skydda alla platser i ett stort land med många städer som berörs. Den politiska makten som vill upprätthålla rättsstaten har inte heller oändliga möjligheter att stoppa krafter som har som mål att hota demokratin eller i varje fall tvinga fram presidentens avgång med sina våldshandlingar. Det talas om folkomröstning. Det talas om att upplösa nationalförsamlingen. Hur verkningsfulla är sådana åtgärder? Nu pågår en nationell dialog, iscensatt av Macron, men den uppfattas förstås av denna hårda kärna av demonstranter som en så kallad ”maskerad”. Macron menar ingenting med sin dialog, säger i stort sett alla som företräder de gula västarna. Han vill bara behålla makten och gynna de besuttna i samhället.

Knappt trettio procent av franska folket stöder fortfarande de gula västarna och ytterligare tjugo procent känner sympati med rörelsen. Stödet har minskat men det finns ingen stark folklig majoritet mot att det hela ska ta slut. Misstron mot makten är oerhört stor bland människor i allmänhet. En nyligen genomförd undersökning visar att bara 9 procent av väljarna har förtroende för politiker i allmänhet.

Det är lätt att säga att våldet måste ta ett slut. Det som sker på lördagarna handlar alltför mycket om våld och det kostar naturligtvis oerhörda pengar för samhället. Affärsverksamheten i delar av städerna lider av detta. All poliskommendering och reparationer av all ödeläggelse och mycket annat bidrar till att Frankrike tar ekonomisk skada. Turismen hotas och landets rykte utomlands försvagas.

Demonstrationsrätten måste försvaras. Det finns ett starkt missnöje med hur landet styrs. Vi som ser på detta från en horisont utanför Frankrike ska också veta att våldet är en del av den franska historien. De stora revolutionerna som landet upplevt sedan 1789, revolter som maj 1968 är exempel men det finns andra perioder med starkt våld och även mord och mordförsök av ministrar. En särskilt svår tid var perioden när kriget i Algeriet pågick, 1958-62.

Så vad göra? Regeringen har lagt ett lagförslag som ska ge polismyndigheten vissa ökade befogenheter som att kunna stoppa vissa individer från att demonstrera. Det är troligt att denna lag stoppas av parlamentet sedan även delar av regeringsmajoriteten gått emot förslaget. Förmodligen skulle den ändå inte räcka till. De repressiva åtgärderna måste bli så mycket kraftfullare för att få effekt och skulle då i sin tur riskera att starta ett inbördeskrig. Sist och slutligen är det förmodligen bara en sak som gäller för Macron: Han får hoppas att folket tröttnar på våldet och att förtroendet för honom ökar. Men också att den nationella dialog som pågår nu och som bär hans signum får positiva konsekvenser för medborgarnas inflytande över landets styre och verksamhet. Om Macron kan få en större del av folket att känna delaktighet i framtidens frågor kan krisen lösas.Fransk inrikespolitisk taktik inför EU-valet
Fransk inrikespolitisk taktik inför EU-valet 150 150 Tomas Lindbom

En av Emmanuel Macrons hörnstenar i sitt politiska program är Europafrågan. I sitt tal i Sorbonne kort efter valsegern presenterade han sina visioner om ett mer enat EU och större befogenheter för unionen. Mer samordning av den ekonomiska politiken och detsamma för utrikes- och säkerhetspolitiken. Verkligheten har rört sig i en riktning som alltmer försvårat för honom att driva sin linje. Nu verkar det som om han tvärtom, pressad av krisen i det egna landet, till och med söker tona ner EU-frågorna inför EU-valet.

Marine Le Pen företräder en EU-kritisk hållning som alla högernationalistiska partier i Europa. Däremot har hon mjukat upp en del hårda positioner som att lämna EU. Hon vet ju också hur väl det går att använda EU-parlamentet som talartribun för hennes partis åsikter och hon ser hur motsvarande partier i andra länder stärker sin ställning. EU-parlamentet som väljs i proportionella val ger dessa partier ett bättre utslag. I hennes land Frankrike råder majoritetsval i parlamentsvalen vilket missgynnar hennes parti.

Marine Le Pen har sett framemot denna valrörelse. Nu skulle hon kunna attackera Emmanuel Macron för allt det som det folkliga Frankrike i allmänhet avskyr hos honom; en öppnare inställning till globalisering och stöd till en friare rörlighet över gränser av varor, tjänster och människor. De gula västarnas kritik av Macron passar trots allt ganska bra in på den retorik som Le Pen använder sig av.

Macron har svarat på vinterns folkliga kritik med att genomföra en nationell dialog. Den pågår ytterligare ett par månader och har trots allt stärkt hans position i väljarkåren. Han har fortfarande låga opinionssiffror, under 30 procent som stöder honom, men de ökar ändå försiktigt. Nu vill han fortsätta på den inslagna vägen genom att också tala med medborgarna genom en folkomröstning. Inget är definitivt än men det lutar åt att han lägger en folkomröstning kring konstitutionella frågor på samma dag som EU-valet i maj. Han tänker då också ställa flera frågor för att inte en fråga ska bli till en omröstning för eller emot presidenten.

Hans tankar om en folkomröstning är nu föremål för samtal mellan honom och företrädare för den politiska oppositionen. Som väntat är misstron stor inom de andra partierna. Marine Le Pen är rädd för att de konstitutionella frågorna i folkomröstningen – om senatens framtida ställning, om andelen proportionalitet i valen till nationalförsamlingen – kommer att ta fokus från den EU-debatt som hon önskar. Andra partier ser detta som ett lurigt taktiskt grepp för att ge intryck av en president i nära dialog med folket, över partierna, och i frågor som har en mindre betydelse. De gula västarna menar förstås att en folkomröstning ska handla om förmögenhetsskatten istället men det vill inte Macron. Han har gått till val på en viss ekonomisk politik och den vill han genomföra.

Frankrike kan alltså hamna i ett mycket märkligt läge denna vår när dess president med ett stort EU-engagemang, väljer att trolla bort stora delar av valdebatten kring Europafrågan för att istället föra en rimligtvis ganska sval debatt i landet kring konstitutionella frågor. Men han ser sannolikt sin chans att överleva politiskt. Kan han gå till mötes folkliga krav på mer direktdemokrati genom en folkomröstning, om än kring perifera frågor som utformningen av senaten och sedan kunna driva sitt ekonomiska program vidare mot 2022 års val så har han förstås vunnit en stor seger både strategiskt och innehållsmässigt.

EU förblir i kris. De nationalistiska partierna kommer oavsett Macrons taktiska manövrer i Frankrike att gå starkt framåt. Kanske ser den franske presidenten omöjligheten i att för närvarande driva federalistisk EU-politik. Hellre ägnar han sig åt att återta kontrollen över makten i sitt eget land. Kanske lyckas han med det. Hans ställning i februari är bättre än den var före jul. Gula västarna fortsätter att demonstrera, kritiken mot honom är fortfarande stor men han har definitivt lugnat de värsta stormarna.

Det konservativa blocket i Frankrike
Det konservativa blocket i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

I Sverige finns det politiker och andra opinionsbildare som nu talar om ett konservativt block med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Frankrike har en liknande utveckling. Den är också trevande och alla som är sansade bedömare tror inte att det någonsin kommer att skapas en sådan värdekonservativ höger. Nu har historien visat att vi blivit överraskade förr och det som idag bara är antydningar om ett nytt politiskt landskap mycket väl kan bli verklighet inom några år. Republikanerna har tagit ett första steg genom att utse en ung konservativ filosof, Francois-Xavier Bellamy att toppa sin lista inför EU-valet i maj.

Jag skrev en rapport för Arenagruppen om Nationella fronten för några år sedan och fick då anledning att samtala med några inflytelserika personer inom den gren av högern som kunde kallas högerextrem. Själva föredrog de att betecknas som konservativa, suveränister eller rent av gaullister. Ett par av dessa personer antydde då att en nykonservativ rörelse var under bildande och att Marine Le Pens position snart skulle försvagas rejält. Detta var ungefär ett år före valet 2017 då Marine Le Pen visserligen kom till den andra valomgången men där blev skändligen utspelad av Emmanuel Macron i den omtalade slutdebatten i tv.

Jag trodde vid den tiden inte så mycket på dessa personers tal om en nykonservativ rörelse men de hade inte helt fel. Vi kan i dag se hur visserligen Rassemblement National (före detta Front National) fortfarande har en stark ställning inom väljarkåren. Det är en i första hand folklig högerextrem rörelse med betoning på främlingsfientlighet och det som skulle kunna betecknas som en populistisk politik för lag och ordning och nationell ekonomisk politik. Enkla lösningar på svåra problem och en grov uppdelning mellan folket och eliten. Marine Le Pen definierar själv vad som är folket och vad som är eliten. Alla delar sannerligen inte de definitionerna.

Vid sidan om RN växer nu en konservativ rörelse som går över gränsen mellan traditionell höger och extremare grupper. Det är i traditionella konservativa frågor som detta sker. Det handlar i hög grad om frågor som rör samlevnad och etik. En etik grundad på traditionell kristen grund samlar anhängare. Vi kan här tala om ett försvar för en nationell identitet.

En katolsk identitetspolitik rymmer många frågor som redan börjat smyga sig fram och ta plats i samhällsdebatten i stort. Migrationsfrågan är naturligtvis oerhört central. Det gäller också abort- och eutanasifrågan. Hela den här gruppen är starkt kritisk till lagen om samkönade äktenskap som drevs igenom under Francois Hollandes första år vid makten. Den motståndsrörelse som formades som protest mot arbetet med denna lag blev egentligen startskottet till denna konservativa rörelse som vi nu ser utvecklad.

Den konservativa rörelsen får stöd av vissa grupper inom radikalhögern, det vill säga människor som röstat på och sannolikt fortfarande röstar på Rassemblement National men främst bland grupper som tillhör den republikanska högern. Francois Fillon, dess kandidat i presidentvalet 2017, hade sina mest entusiastiska anhängare bland dessa konservativa väljare.

Med svenska ögon, i varje fall ögon som formades i en tid före sekelskiftet, verkar det osannolikt att dessa konservativa på allvar ska kunna spela en roll i fransk politik och till och med kunna avgöra ett presidentval i nära framtid. Det är inte så orimligt. Francois Fillon knäcktes i valrörelsen av skandalen med oegentligheterna kring sin hustrus och familjs ersättningar för icke utförda tjänster med skattemedel. Ändå fick han närmare 20 procent av rösterna i första valomgången. En stor del av dessa röster kom från konservativa väljare. De har sannolikt inte blivit färre sedan dess. Även inom RN finns en betydande konservativ falang. De har aldrig förlåtit Marine Le Pen för hennes fadermord när hon exkommunicerade Jean-Marie från medlemskap i partiet. Dessa väljare sätter nu sitt hopp till Jean-Maries dotterdotter och Marines systerdotter Marion Maréchal. Hon bidar för närvarande sin tid efter att ha lämnat politiken och de facto sitt parti efter valet 2017. Däremot har hon skapat en högskola med privata pengar i Lyon där unga begåvade konservativa utbildas i vetenskap med hennes politiska värderingar som en självklar grund.

Republikanernas ledare Laurent Wauquiez har alltså valt att toppa EU-listan med namnet Francois-Xavier Bellamy. Det är ett anmärkningsvärt val och går i linje med denna högervridning av detta parti men en högervridning i konservativ riktning. Bellamy är knappast intresserad av nyliberal ekonomi. Han är intresserad av de katolska värderingsfrågorna. Han är inte ensam. Det finns en rad tidningar och sajter som för en konservativ debatt i Frankrike, mer livaktig än tidigare. De vill låta högerkatolska ståndpunkter få större plats i det offentliga samtalet. De är nationella på ett sätt som knyter an till uppfattningar som drivits av exempelvis Action francaise sedan över hundra år tillbaka. Och framförallt: De är unga!

Inom Republikanerna finns starka företrädare för en mer moderat linje men de har svårt att göra sig gällande när partiet samtidigt måste distansera sig från Macron för att finna en egen position i det politiska landskapet. Det är trångt i den liberala mitten. Republikanerna blir därför allt mer TAN för att tala i dessa nya statsvetenskapliga termer. De blir i högre grad traditionella, auktoritära och nationella.

Frankrike har som Sverige vridits starkt åt höger sedan sekelskiftet och än mer under de senaste åren. Inför EU-valet syns det tydligt. Socialistpartiet och La France Insoumise (=Vänsterpartiet) får enligt de senaste mätningarna i bästa fall 15 procent. En del väljare kommer säkert också att rösta grönt eller på andra mindre vänstergrupper. I övrigt hittar vi ett stöd till de gula västarna kring 10 procent och bara en mindre del av dess anhängare röstar vänster. Republikanerna får också kring tio procent. RN kan räkna med cirka 20 procent och Macrons parti några procent fler. Många väljare har inte bestämt sig men inget tyder på att vänstern växer nämnvärt. Allt pekar alltså på att Frankrike vrids åt höger och det kommer att finnas flera alternativ till höger om Macron. De konservativa som kan formas av politiker och väljare från både Republikanerna och RN har en möjlig chans att bli en maktfaktor i val under 2020-talet.