Lindbom på franska: Om Frankrike

Franska polisen demonstrerar

Nu är det höst också i Frankrike, i varje fall börjar temperaturen falla i de norra delarna av landet. Mörkret infinner sig tidigare på kvällen. Med den kallare årstiden i annalkande uppenbarar sig samtidigt de hetare politiska och fackliga striderna. Nu är det poliserna som anför. Gnistan som tände polisernas vrede var ett våldsamt upplopp med attacker med Molotovcocktails mot polisen i Viry-Châtillon i departementet Essonne i närheten av Paris. Nu demonstrerar poliser på olika platser i Frankrike och verkar vilja fortsätta med det framöver. Demonstrationerna är inte fackligt organiserade.

Poliserna som är upprörda är inte den del av poliskåren som är mest beväpnad och som ingriper i samband med tyngre uppdrag, inte minst kopplat till terrorism. Här handlar det om den vanliga poliskåren som ska hålla ordning i bostadskvarter och finnas till hands för att motverka den enklare brottsligheten. De menar att deras möjligheter att försvara sig är otillräckliga. De behöver mer vapen i sin arsenal och mer skyddsutrustning för att klara den ökade brottsligheten. De tycker också att de är för få i tjänst.

Francois Hollande försöker lugna de demonstrerande poliserna genom att uttrycka sitt stöd för deras reaktioner. Han vill nu styra över upproret till dialog med polisfacken. I nästa vecka planerar han möten med dem. Inrikesminister Bernard Cazeneuve är redan igång för att titta på hur polisen omedelbart får bättre skyddsutrustning.

Oppositionen passar på att använda det uppkomna missnöjet till att attackera regeringen för brister i omsorgen om polisernas skydd i tjänst. Det utnyttjar regeringens bandhund, premiärminister Manuel Valls, för att gå till attack mot oppositionen. De franska folkvalda spelar alltid ihop med gatans demonstranter för att uppnå målet att smutskasta varandra. Polisen är förstås en av högerns viktiga intressegrupper. Under Manuel Valls ledning, först som inrikes- och sedan som premiärminister, har det varit svårt för den att komma åt regeringen. Valls är förhållandevis populär hos polisen. Det gäller därför för Hollande och regeringen att nu snabbt tillgodose polisens krav så långt möjligt för att inte högern ska få polisen och rättsfrågorna med sig som ett trumfkort in i den stundande valrörelsen.

Inget primärval för Macron

En kandidat är partilös i denna valrörelse som leder fram till presidentvalet i april och maj nästa år.   Emmanuel Macron satt i socialistregeringen i två år, 2014-16, men var och är inte medlem av något parti. Nu leder han sin egen rörelse En Marche! som enligt obekräftade uppgifter nått upp till 100 000 medlemmar, mer än hela Socialistpartiets medlemskader. Macron är en man att ta på allvar. Han kan, kanske inte nästa år men möjligen i senare val, skaka om det franska politiska partilivet och visa på en ny väg till makten.

Emmanuel Macaron var okänd för den stora allmänheten när han utsågs till ekonomiminister 2014. Han hade gjort karriär som hög statstjänsteman efter att ha gått de främsta elitskolorna. Han hoppade över till bankvärlden och gjorde sig dessutom under dessa få år på Banque Rotschild till ekonomiskt oberoende. Francois Hollande tog in honom i Elyséepalatset 2012 för att bygga den ekonomiska politiken efter segervalet. Som ekonomiminister blev han snabbt uppmärksammad och uppskattad av många fransmän. En frisk fläkt som ville modernisera vissa lagar för att stimulera ekonomin. Det rådde ingen tvekan om att Macron passade väl in i Hollandes och Manuel Valls linje att avreglera arbetsrätten och liberalisera ekonomin.

Samtidigt fick Macron fiender. Högern kunde möjligen uppskatta en del av hans liberala reformförslag men måste av partipolitiska skäl avvisa honom. Framförallt kom kritiken från vänster. Macron blev snabbt ett rött skynke för den hårdföra vänstern. Så småningom blev han också illa uppskattad av personer som delade hans åsikter, till exempel Manuel Valls, men som såg honom som en konkurrent om makten.

Macron startade sin rörelse En Marche! för ett halvår sedan. Rörelsen är ungdomlig, främst präglad av den urbana medelklassens vilja att förändra Frankrike. Den har en profil skapad av Macrons idéer om att satsa hårt på ny teknologi, på kunskapssamhällets utveckling, på småföretagsamhet och på viljan att modernisera Frankrike och öppna det mot Europa och hela västvärlden. Visst låter det liberalt och det står i kontrast mot det mesta i det franska samhället av idag.

Frankrike är konservativt även om konservatismen ser olika ut hos en exkommunist i fackföreningen CGT och hos en så kallad suveränist på högerkanten; en politiker eller väljare som försvarar en klassisk, katolsk och nationell identitet. Mellan alla dessa konservativa grupper växer ändå förväntningarna på ett modernare och öppnare Frankrike. Det finns inom delar av Socialistpartiet, hos vissa högerpolitiker. som den enda kvinnliga kandidaten i primärvalet hos Les Républicains (högern), nämligen Natalie Kosciusko-Morizet. Den som mest inkarnerar denna ungdomliga vilja till förnyelse är den 38-årige Emmanuel Macron.

Macron är inte bara liberal. Han är också social och han tvekar inte att tala om att hans rötter är till vänster i politiken. Han formulerar en hållning som i Frankrike inte har fått plats inom vänstern. Han är generös i frågor om migration, kritisk till undantagslagarna efter 13 november-attentaten. Han har inte den vanliga högerns hierarkiska perspektiv på de sociala frågorna.

Det finns flera frågetecken kring Macron. Det första är om han kan bli en allvarlig presidentkandidat utan stöd ifrån höger eller vänster och ifrån ett parti. Hittills har detta inte varit möjligt för någon oberoende kandidat i de olika presidentvalen som förekommit under den femte republiken. Det som talar för att han kan lyckas är den moderna kommunikationen. En Marche! arbetar med de sociala medierna på ett sätt som inte fungerar i de gamla partistrukturerna. Socialister och Les Républicains har samma datorer och programvara som En Marche! men har inte samma människor och förmodligen inte lika entusiastiska valarbetare som de yngre aktiva inom En Marche! Framförallt tänker de aktiva i En Marche! digitalt och interaktivt på ett sätt som de stelnade partiapparaterna i de andra partierna inte klarar av. De gamla partierna har använt megafonen sedan sent 1800-tal och det är svårt att inte också fortsätta att använda även nya medier som megafoner.

Det andra frågetecknet handlar om hans brist på politisk erfarenhet. Han har aldrig valts till någon politisk post. Han har heller inte särskilt många politiker inom sin krets. Han agerar som en libero i den politiska världen, stödd av vanliga medborgare som drömmer om ett modernare Frankrike. Frågan är om han kan gå hela vägen med detta handikapp av att vara novis inom politiken.

Ett tredje och än större frågetecken är om franska väljarna i tillräckligt stor utsträckning stöder en modernisering av sitt land. De är missnöjda med politikerna. De klagar på både socialisterna och på högern. Samtidigt finns konservatismen kvar. Marine Le Pens budskap lockar väldigt många. Hon attackerar den impopulära eliten med argument hämtade från den konservatism som finns både till höger och vänster. Hon kräver tullmurar och ett utträde ur EU och hon attackerar storfinansen. Det. tilltalar många tidigare vänsterväljare. Hon är samtidigt konservativ i många sociala frågor. På det sättet når hon katolska väljare och andra med högerpreferenser. En stor del franska väljare håller också fast vid de gamla partierna. Macron kommer att få svårt att dra till sig så många väljare att han kommer till en andra valomgång i presidentvalet. Allt pekar på en hedersam tredje eller fjärdeplats. Men han kan inte locka miljoner konservativa väljare som lockas av vänstern, den konservativa högern och Nationella fronten. Han skulle behöva en del av deras röster för att lyckas.

Emmanuel Macron vitaliserar utan tvekan den franska politiska debatten. Nu är emellertid Frankrike som ett gammalt atlantfartyg som omöjligt går att vrida i en annan kurs på kort tid. Med denna metafor kan man säga att det franska skeppet har en kapten som inte vill byta kurs. Skeppet har passagerare som högljutt protesterar mot kaptenens val av färdriktning men samtidigt hindrar varje ny kapten som vill vrida skeppet in på en ny kurs.

Macron vill bli president men han lär inte lyckas med det. Inte den här gången i alla fall. Däremot kommer hans tal och debattinlägg att öka trycket på de andra politikerna. Delar av den begåvade urbana medelklassen som röstar med fötterna och lämnar landet är också en signal för de andra politikerna att anpassa sig och styra om kursen lite grand. Macron spelar uppenbarligen redan en viktig roll i fransk politik.

 

 

 

Snart är det primärval (vänstern)

Socialistpartiet (PS) genomförde ett primärval redan inför förra presidentvalet. Under hösten 2011 tävlade ett antal kandidater om att få representera partiet i 2012 års presidentval. Segrande gick Francois Hollande som också blev nationens president. Det var självklart så att alla de andra kandidaterna ställde sig bakom segraren. Flera av dem fick också uppmuntrande belöningar som bland annat finansminister och premiärminister under den följande mandatperioden. I år är läget helt annorlunda. Socialistpartiet håller på att brytas ner av inre motsättningar och partierna till vänster om PS vill inte alls ha med det kommande primärvalet att göra. Hollande kan mycket väl tvingas avstå från att kandidera på grund av för svaga opinionssiffror. Det troliga är ändå att han blir en av de fyra eller fem som gör upp om presidentposten i april och maj nästa år.

Socialistpartiets ledning, i samråd med Hollande får man förmoda, beslöt sig för att genomföra ett primärval även denna gång trots att partiet har en av sina ledare på posten som nationens statschef. Orsaken står att finna i Hollandes svaga ställning. Ingen vet om han överhuvudtaget kommer att utmana sig själv för en andra mandatperiod. Utan primärval skulle partiet sakna en organiserad debatt om vem som lämpligast bör konkurrera med andra partiers kandidater om presidentposten. Dessutom lovade Hollande 2012 att det skulle bli ett primärval även med honom som president.

Utan primärval skulle också konflikten med vänsterflygeln inom PS bli ohanterlig. De så kallade fondörernas hätska motstånd  mot Hollande och regeringen måste kanaliseras på något sätt, är säkert bedömningen från partiets ledning och dess generalsekreterare Jean-Christophe Cambadelis. Nu blir det i alla fall primärval som hålls i slutet av januari nästa år, två månader efter primärvalet hos högern (Les Républicains). Nationella fronten genomför inga primärval. Dess partistruktur är starkt hierarkisk och kopplad till familjen Le Pen – med undantag för pappa Jean-Marie som nu morrar för sig själv utanför allt inflytande. Marine Le Pen är partiets självklara kandidat till presidentvalet 2017.

Flera kandidater har redan anmält sitt intresse till PS primärval som blir öppet för alla medborgare som säger sig dela partiets värderingar och betalar några få euro. Ingen minister har anmält sig av solidaritet med Hollande som ju faktiskt har utsett alla och också kan avsätta dem. Alla kandidater som hittills anmält sig kan sägas tillhöra vänsterflygeln. Några av dem är  ministrar som avgått. Namn som Arnaud Montebourg (tidigare finansminister) och Benoit Hamon (tidigare utbildningsminister).  Den kandidat som först anmälde sig var nuvarande senatorn Marie-Noëlle Lienemann. Hon har alltid varit förbunden med Jean-Luc Mélenchon som lämnade Socialistpartiet 2008 för att skapa ett vänsterparti (Parti de Gauche). Lienemann stannade kvar i PS när Mélenchon gick sin väg men hennes idéer är snarare i linje med sin gamla kompanjon.

Alla väntar på besked från Hollande om han tänker ställa upp i primärvalet och därmed kandidera som president för en andra mandatperiod. Han har officiellt sagt, sedan flera år tillbaka, att han bara ställer upp om arbetslöshetssiffrorna sjunker påtagligt. Så sent som förra månaden steg siffrorna med 50 000, en av de högsta ökningarna under hela mandatperioden, efter några månader av smärre minskningar. Redan av detta skäl är det svårt att se att han kan ställa upp igen. Allt annat vore ett svek mot ett gammalt löfte och en tung utgångspunkt för hans valrörelse om han ändå väljer att kandidera. Men…

Om Hollande avstår från att kandidera tror de flesta att Premiärminister Manuel Valls stiger in i leken. Hans position är bättre än Hollandes i väljarkåren men inte mycket bättre. Han är främst en kandidat för väljare som står längre från partiet och som inte är medlemmar. Det gäller för Valls att i så fall motivera tillräckligt många vänsterväljare utan partibok med socialliberala åsikter att gå och rösta i primärvalet.

Socialistpartiet har inga större förhoppningar om att kunna se en av sina kandidater som president i maj nästa år. Hollande, Valls och i ännu mindre grad Montebourg har någon chans mot högerns kandidat. Särskilt svårt blir det om PS kandidat ställs mot Alain Juppé. Det ryktas att en hel del vänsterväljare kommer att rösta på Alain Juppé i högerns primärval för att stoppa Nicolas Sarkozy och få en mer samarbetsorienterad president; det mindre onda för vänstern är Juppé.

Jean-Luc Mélenchon kommer att kandidera för sig själv. Han kommer också att dra en hel del röster i presidentvalet. I dag visar opinionsundersökningar att han har ungefär lika stort stöd bland väljarna som Francois Hollande men bara drygt tio procent. Det räcker inte för honom till en andra valomgång där de två starkaste kandidaterna från den första valomgången gör upp om segern. Vänstern till vänster om regeringen och Hollande och ledningen för PS är högljudd och får uppmärksamhet, inte minst när det kommer till frågor om arbetsmarknad. Dock blir aldrig dessa grupperingar – inom sig ofta mycket spretiga – så starka att de kan spela en avgörande roll i val. Hollande skulle teoretiskt kunna öka sin väljarandel fram till april-maj nästa år som representant för en politisk riktning som ändå har stöd av stora grupper i samhället. Mélenchon har inte den potentialen.

Det är svårare att bedöma utgången av Socialisternas primärval i jämförelse med det som genomförs av Les Républicains. Allt beror på om Hollande ställer upp eller inte. Tidigare i denna artikel skrev jag ”Men…” Hans personlighet pekar mot att han trots alla tveksamheter ändå ställer upp. Jag tror att han är angelägen, närmast besatt, av tanken att visa hur väl han genomfört sin politik under åren som president.  Han har också svårt att tro att inte väljarna till slut, på valdagen, ger honom rätt. Han lutar sig förstås mot många historiska exempel på väljarbeteenden i Frankrike. En sittande president är inte. vatten värd i fyra år och elva månader men under de sista veckorna säger folk: ”Nåja. Det blir väl inte bättre med den där andra kandidaten så låt oss rösta på honom som redan sitter i Elyséepalatset.” Francois Mitterrand omvaldes 1998 på de grunderna. Mitterrand är också Hollandes stora förebild i politiken.

Om min analys stämmer kommer han då sannolikt att väljas till partiets presidentkandidat. Vänsterkandidaterna kan inte räkna med tillräckligt stöd eftersom valet är öppet och inte bara angår de åttiotusen partimedlemmarna. Det innebär en ny situation i presidentvalet. Där kommer enligt mina oerhört riskabla antaganden följande huvudkandidater att stå mot varandra: Jean-Luc Mélenchon, Francois Hollande, Alain Juppé och Marine Le Pen. Och som joker Emmanuel Macron. Honom ägnar jag tredje artikeln om primärvalen. Han har sin rörelse och hur det går om han ställer upp kan vara intressant att spekulera lite mer om.

 

 

 

 

 

Snart är det primärval (högern)

I torsdags kväll var det Alain Juppés tur att grillas under två timmar i det stora samhällsmagasinet i France 2, den ledande statliga tv-kanalen. Han fick höga betyg av tittarna och av de politiska experterna efter kvällens intervjuer och debatter. Framförallt drar han nu ifrån i kampen med sex andra kandidater om vem som blir högerns frontfigur i presidentvalet nästa vår.

För första gången genomför högern eller Les Républicains som är det korrekta namnet på partiet ett öppet primärval för att ta fram sin presidentkandidat. Tidigare har detta skett internt och i små kretsar. Bedömare tror att flera miljoner fransmän kommer att gå till valurnorna i primärvalet som genomförs i två omgångar, den 20 och 27 november. Primärvalets idé är att den som röstar inte behöver vara partimedlem. Det räcker med att betala några euro och säga sig sympatisera med det eller de parti(er) som ställer upp i valet. Detta primärval är öppet för dem som stöder högerns och centerns idéer inom fransk politik. Dock ställer inte centerpartierna, UDI och Modem, upp i primärvalet. Formuleringen om center syftar mer på att några av högerns (LR) kandidater förespråkar en mer mittenorienterad politik.

Alain Juppé har varit favorit sedan han deklarerade sin ambition att bli president i Frankrike. Han är otvivelaktigt en mycket skicklig politiker med stor erfarenhet. Han har varit premiärminister under Jacques Chiracs presidentperiod och utrikesminister under de sista åren av Sarkozys mandatperiod. Han uppfattades länge som alltför distanserad och en aning arrogant i sin stil. Han skrämde också en del väljare när han uttalade sig med närmast övermänsklig skärpa och stringens i olika frågor. Ingen glad grabb som dunkade folk i ryggen. Han skred snarare fram och hälsade nådigt på dem som råkade befinna sig intill honom. Med åren har han slipats av och folk har dessutom vant sig. Det är trots allt inte ett handikapp att vara skarp i tanken i ett land som Frankrike.

Juppé har också på ett klokt sätt profilerat sig som en samlande gestalt när den andra tunga högerkandidaten heter Nicolas Sarkozy. Juppé vill förena höger och center och öppnar dörren för de väljare som röstat på Hollande men som är besvikna. Om något är sant så är det att landet är överbefolkat av människor som röstade på Hollande 2012 och nu ångrar det.

De två tunga kandidaterna inför primärvalet är alltså Nicolas Sarkozy och Alain Juppé. De skiljer sig mer åt på ett personligt plan än åsiktsmässigt. Det är svårt att se skillnaden i deras förslag till reformer på det ekonomiska området. Sänkt skatt, mer stöd till företagen och samma förhållande till den franska statens roll i ekonomin – aktiv – och ett försvar för EU utan alltför stort engagemang. Juppé är mindre aggressiv i frågan om islam och den nationella identiteten men Sarkozy är ombytlig och kan mycket väl ändra sig igen om han vinner primärvalet och då ser att han behöver vinna vänsterväljare inför det nationella presidentvalet.

Alain Juppé inger alltså mer förtroende hos det franska folket än Nicolas Sarkozy men har inte samma stöd som sin konkurrent bland partimedlemmarna. Juppé är därför beroende av att så många som möjligt går och röstar i primärvalet. Han är orolig för att Sarkozy som tills nyligen var partiets ledare har organiserat primärvalet så att det hindrar människor från att rösta. Det kan organiseras så att antalet vallokaler runt om i landet är för få eller så dåligt bemannade att många inte orkar köa för att få rösta. Det finns många sätt att hindra demokratin för den som vill ha ett lågt valdeltagande. Juppé sa så sent som i torsdagens tv-framträdande att han kommer att stödja Sarkozy, om denne slår honom i primärvalet, under förutsättning att primärvalet genomförs på ett korrekt sätt.

Före primärvalet genomförs tre stora tv-debatter med alla sju kandidaterna inom LR. Efter första valomgången återstår två namn som då möts i den andra, avgörande omgången. Samma upplägg som i presidentvalet. De fem som blir utslagna i den första omgången kommer troligen att rekommendera sina väljare att stödja någon av de vinnande kandidaterna. Det är möjligt att alla då stöder Juppé. I varje fall gäller det Sarkozys premiärminister under åren 2007-12, Francois Fillon, och förre generalsekreteraren i partiet, Jean-Francois Copé. De är båda personliga antagonister till Sarkozy. Bruno Le Maire som är en annan kandidat har kritiserat Sarkozys inblandning i olika ekonomiska affärer och han kommer säkert av det skälet att förorda Juppé. Den enda kvinnan, Nathalie Kosciusko-Morizet, står för långt mot mitten för att kunna stödja Sarkozy. Hon kommer därför också sannolikt stödja Juppé.

Det mesta pekar nu på att Alain Juppé blir högerns kandidat i presidentvalet. Det leder till nästa fråga: Blir han då också Frankrikes nästa president? Logiskt sett, ja! Oavsett om Juppé möter Marine Le Pen eller någon av vänsterns tilltufsade kandidater bör han vinna. Ställs han mot Le Pen kommer de allra flesta vänsterväljare att stödja Juppé. Ställs han mot till exempel Hollande vilket vore sensationellt med tanke på motståndet mot den sittande presidenten i folkopinionen, vinner han också.

Det finns en joker i leken. Hans namn är Emmanuel Macron. Till honom ska jag återkomma senare. Han står till vänster om Juppé men har drag av dennes förmåga att brygga över klyftan mellan vänster och höger. Han har också starka opinionssiffror men det ska ske förändringar i väljarbeteendena och mycket annat för att han verkligen ska kunna utmana om presidentposten. Jag sticker alltså ut hakan den 8 oktober, ett drygt halvår före valet, och påstår att Alain Juppé blir president. Så oerhört mycket kan hända att det är högst riskabelt att våga tippa i detta skede. Ett alldeles orimligt tips är det ändå inte…

 

 

Högern använder påven i kampen mot genderteorin

Med jämna mellanrum stiger temperaturen i den franska samhällsdebatten kring begreppet genderteori. Nu senast har påven Franciscus uttalat sig om att den lärs ut i franska mellanstadier på ett sätt som kan göra barnen osäkra om sitt eget kön. Är jag en pojke eller kanske en flicka? Tanken att maskulinitet och feminitet hos män och kvinnor, pojkar och flickor inte alltid följer könen är ju knappast någon revolutionerande iakttagelse. Detta konstaterande gör den katolska högern och de flesta högerpolitiker upprörda och ger dem också möjlighet att dra igång en kampanj mot vänstern, mot socialistregeringen och nu mot utbildningsministern Najat Vallaud-Belkacem.

Skolan är för vänstern i Frankrike en plats för lärande men också för fostran till samhällsmedborgare. En av uppgifterna för skolan enligt vänstern är att stärka jämställdheten mellan könen. Det är självklart att detta bland annat leder till att barnen lär sig att till exempel vissa yrken inte nödvändigtvis ska utföras bara av ett kön. Men det innebär också att barnen ska kunna veta att deras personlighet ska respekteras även om den inte stämmer med schablonbilden av att vara pojke eller flicka. En mjukare kille med fler feminina drag lever inte i motsättning till naturen, Inte heller en flicka som har vissa maskulina drag; kanske leker tuffa äventyrslekar, spelar fotboll och så vidare. Om detta handlar genderteori och det är en befriande teori för dem som står utanför de traditionella könsrollerna.

För högern gäller att familjerna ska skapa identiteten hos barnen och att skolan helst ska stödja traditionella värderingar kring kön och identitet. Högerns företrädare i politiken söker med ljus och lykta efter formuleringar i läroböckerna som kan visa att skolan under en socialistisk regeringsperiod propagerar för en friare syn på kön.

Det är faktiskt häpnadsväckande hur utpräglat konservativ den franska högern är på detta område. Det är också alldeles uppenbart att den  ännu inte accepterat fullt ut jämställdhet mellan män och kvinnor. Det räcker också att från åhörarläktaren blicka ut över den del av nationalförsamlingens plenisal där högerns ledamöter sitter. Män, män, en och annan kvinna och så män igen.

Det är uppenbart att Les Républicains (=högerpartiet) spelar ihop med den dominerande och konservativa katolska opinionen. Den senare har fått en starkare position sedan lagförslaget om samkönade äktenskap debatterades och klubbades i parlamentet 2012-13. Motståndet mot jämställdhet, motstånd mot samkönade äktenskap men också kampanjerna mot muslimernas ökade förväntningar på att bli en del av den franska identiteten hänger ihop. Ordet identitet blir allt viktigare för den franska högern. Nicolas Sarkozy har förstått detta och bygger hela sin valrörelsen kring dessa teman.

Påvens utspel vid en pressträff på ett flygplan i söndags har nu på nytt väckt till liv debatten om genderfrågan. Överdrifterna och attackerna mot regeringens skolpolitik urartar i en förhoppning om att vinna fler proselyter till högern. Den 16 oktober kommer också Manif pour tous, organisationen som bar fram de jättelika demonstrationerna mot samkönade äktenskap för tre år sedan, att genomföra nya demonstrationer. Vem tänker på alla de barn och vuxna som inte passar in i mallen av traditionella könsroller? Ingen när debatten antar stormstyrka.

Lär dig namnet Anne Hidalgo

Hon heter Anne Hidalgo och är okänd utanför Paris gränser. Förmodligen beror det på att hon som en god lokalpolitiker hittills satsat all kraft på sin stad. Hon gör det hon ska göra och lämnar övrigt, politiska utspel som handlar om hela Frankrike, åt andra. Hon är ändå värd uppmärksamhet och snart kommer hon sannolikt att efterfrågas mer för nationella uppdrag.

Anne Hidalgo var förre borgmästaren Bertrand Delanoës närmaste medarbetare under  hela den period (2001-14) som han var borgmästare i Paris. Det gav denna spanskfödda politiker med hemvist inom Socialistpartiet kunskap om staden och förberedde henne för att ta över ansvaret när Delanoë drog sig tillbaka efter två perioder. I en tuff och jämn kamp med högerns Nathalie Kosciusko-Morizet drog hon det längsta strået. Trovärdig för sina insatser som stadens nummer två i många år och med ett program som tilltalade en förhållandevis vänsterorienterad väljarkår.

Hidalgo har som borgmästare sedan 2014 gjort avtryck genom att driva gröna frågor. Hon har förbjudit förekomsten av gamla motorfordon i trafiken och sökte begränsa den tunga trafiken. Hon har fortsatt arbetet sedan sin föregångares dagar med satsning på grönområden och inte minst rekreationsplatser invid Seine. Här har byggts en sandplage med solstolar invid floden. Populärt inslag i gatubilden och väl frekventerat under varma sommardagar.

Hidalgo har under de senaste månaderna gått i konflikt med regeringen om att ta emot nyanlända flyktingar i två särskilda läger i eller strax utanför Paris. Det är välkänt att regeringen haft en väldigt stram politik mot flyktinginvandring. Hidalgo menar att mer bör göras och har tagit detta initiativ;  ifrågasatt av många som inte vill på något sätt locka flyktingar till Frankrike. Hon har också retat regeringen genom att tidigt förklara att hon var emot lagförslaget om att ta ifrån vissa personer med terrormisstanke eller terrorbrott deras franska medborgarskap.

Anne Hidalgo är röd och grön. Hon bygger sin profil genom att driva frågor om miljö och mänskliga rättigheter i en konkret politisk ansvarsställning; i hennes fall som borgmästare i en av Europas största städer. Hon kommer smygande. Några år till med framgångsrikt arbete inom områden som engagerar många väljare i dag kan hon utan åthävor ta steget från lokalpolitiker till politiker på nationell nivå. Hon har deklarerat väldigt tydligt att hon inte kandiderar till presidentposten 2017 precis som hon tackade nej till att delta i socialisternas primärval inför presidentvalet 2012. Kanske är hon bara intresserad av att göra en insats på lokalt plan. Eller så bygger hon långsamt upp sin maktställning. Visar inte bara i ord utan också i handling att hon är en skicklig politiker. Det är ”mycket snack och lite verkstad” i fransk toppolitik. Måhända är Anne Hidalgo ett lockande namn i framtiden. Hon är idag 57 år. Med franska mått mätt är det ingen ålder.

Vid foten av Montmartre

Jag flyttade till Paris i slutet av 70-talet. Började orientera mig i staden. Förstå hur jag skulle leva i detta myller av människor och gator – och affärer. Jag lärde mig snart att de stora snabbköpen hade bestämda öppettider och stängt på söndagar. Däremot fanns det alltid en liten speceriaffär i snart sagt varje gathörn och som verkade ha öppet närhelst någon ville handla. En man som stod där och väntade på att parisarna skulle rusa in i butiken i all hast, ofta sent på kvällen, för att komplettera med varor som de glömt i snabbköpet. En burk oliver till drinken eller en flaska av något starkt som behövdes till kaffet efter maten eller för att döva oron inför natten. Mannen i butiken var nästan alltid nordafrikan som flyttat till Paris för att söka en bättre framtid, i varje fall materiellt.

Britta Röstlunds debutroman Vid foten av Montmartre  (Norstedts) handlar om Mancebo som är precis det, maghrebin som man säger i Frankrike om invandrarna från Nordafrika. En specerihandlare med lägenhet ovanpå med hustru Fatima och sonen Amir. Och så kusinen Tariq och hans hustru Adèle som också bor ovanpå speceriaffären men Tariq har sin verksamhet som skomakare tvärs över gatan. Och annat också som läsaren får reda på så småningom. Ja, egentligen söker romanen svar på en fråga: Vem är Monsieur Bellevier? Britta Röstlund får läsaren att verkligen vilja veta det.

Britta Röstlund har låtit berättelsen om de två familjerna och alla förvecklingar dem emellan utspela sig på Boulevard des Batignolles vid foten av Montmartre. Hon ger en doft av ett av många Pariskvarter; kanske inte det som de flesta turister tänker på först när de drömmande förbereder sin resa till den franska huvudstaden. Icke desto mindre en anledning att låta berättelsen stanna i den del av norra Paris där gentrifieringen inte fått fotfäste.

Romanen har också en annan berättelse. Det är en karaktär som beskrivs som  jag som dras in i ett märkligt sammanhang ute i La Défense väster om stan. Ett område som ibland kallats för Paris Manhattan med alla sina skyskrapor; ett modernt område fyllt av stora internationella företag som lagt beslag på hela eller delar av de höga husen.

De båda berättelserna löper parallellt i romanen men mot slutet sker sådant som gör det mysteriösa mer begripligt och får två trådar att tvinnas till en. Det är en spännande roman utan att alls vara fylld av ond bråd död. Den enda som dör är en liten fågel. Hela romanen består av oväntade nya spår i berättelsen. Allt går framåt men inte som läsaren skulle kunna tänka sig. Överraskningsmomenten är många. Och slutet är som sagt överraskande.

Britta Röstlund bor i Paris och kan de områden hon beskriver. Hon har arbetat i stan som journalist i femton år. Hennes debutroman får läsaren att vilja läsa mer av henne och ser helst att hon ägnar det mesta av sin tid åt författarskap. Det är en  laddad berättelse med ett följsamt språk. Jag som har glädjen att känna henne och träffar henne regelbundet under mina besök i Paris kommer i alla fall att säga det till henne när vi ses härnäst.

En restaurangägares röst

Jag har några favoritkrogar i Paris. De tillhör sannerligen inte de exklusiva men de är prisvärda. Ställen dit jag också kan gå ensam, prata med ägaren en stund mellan rätterna. Titta mig omkring och lyssna på de andra gästerna och ibland prata med dem. Precis det man gör på småkrogar.

Häromdagen gick jag till en av dem, hålet i väggen på Rue Jacob i Quartier Latin, Le Torchon som betyder trasa. Vem skulle tro att det serveras anständig mat på ett ställe med ett sådant namn men det gör det faktiskt.

Jag tycker om att växla några ord med servitören som ofta är ägaren på dessa små restauranger. Men på Le Torchon har det inte varit så meningsfullt. Ägaren, en tyst och stillsam man i 50-årsåldern, var aldrig intresserad av längre samtal. Men maten har alltid varit god och för 15 euro får jag tre rätter och lägger jag till 3 euro också ett glas med anständigt vin. Så häromdagen var han som förbytt. Nu sprutade orden ur honom. Han sa att han hade givit upp sin affärsverksamhet med krogen. Sedan början av september är det tomt varje kväll i lokalen. Inga gäster mer. Han skyllde på krisen. ”Folk har inte råd. Alla sitter hemma och äter sin tarvliga kost istället”. Jag försökte med att det kanske är terrorismen som skrämmer människor från att komma. ”Bah”, stönade han på franskt manér. ”De går ju till jobbet. De kan ju bli skjutna i tunnelbanan också”, säger han.

Jag nickade och visade att jag förstod. ”Varför fortsätta med restaurang när tiderna är som de är”, fortsatte han.  ”Jag kan öppna skomakeri”. ”Ja, skor behöver alltid lagas, särskilt i dåliga tider”, svarade jag.

Han gick över till ett annat bord och fortsatte att klaga. Vi var trots allt fem gäster i lokalen. Där satt ett äldre par. De hade beställt in vatten till maten men jag såg hur mannen smög upp en halvliter av något starkt och hällde i glasen till sig och hustrun. Medhavd sprit! Det såg förstås restaurangägaren men han sa ingenting. Hellre två gäster som i alla fall äter än inga alls, lär han ha tänkt.

Jag bad om notan. ”Jag är tillbaka i november”, sa jag till honom. ”Hoppas ni inte har sålt tills dess.” Det verkade inte längre vara någon fråga. Han hade glömt allt om att sälja och öppna skomakeri. Jag måste nypa mig i armen. Det är så lätt att dras med när fransmän börjar argumentera. Allt låter så trovärdigt. Krisen är total. Inte en gäst på krogen. Jag stänger i morgon. Och så är det mest ett behov av att få avreagera sig lite. Visst är det kris i Frankrike men allt som sägs är inte som det låter. Det kan bara bra att påminna sig om.

Höstbild från Paris

Det är verkligen varmt i Paris. Jag kan inte påminna mig en september med dessa stadiga temperaturer kring 30 grader och däröver. Det är inte obehagligt. Lite fuktigt men inte värre än att jag njuter mer än jag pustar och stånkar när jag tar mig fram i folkvimlet på stans trottoarer.

Jag har alltid tyckt om varma höstkvällar i södra Europa när mörkret faller tidigare men vädret tillåter skönt uteliv på caféer och restauranger. Häromkvällen satte jag mig på ett litet ställe mitt i Marais. Ett eget bord ute. Mörkret föll vid halvniotiden men lämpligt nog fanns det en utomhusbelysning fästad precis ovanför mitt huvud så att jag kunde läsa medan jag åt min middag. Och lyfta blicken hela tiden från tidningen för att se på människorna som gick förbi. Det myllrade av flanörer på denna gågata precis som alla andra i området en sådan kväll.

Paris har gågator idag, särskilt i populära områden som Marais. Affärerna har öppet sent, omgivna av restauranger och caféer. På gatstumpen där jag befann mig denna kväll, kanske 50 meter, räknade jag in två restauranger, en glassbutik, en liten speceriaffär med frukt- och grönsaksståndet på trottoaren, en lokalteater, en bokhandel med gay och lesbisk litteratur och som enda tråkiga undantag, en klädaffär med normala öppettider. Och går jag runt hörnet har jag fyra restauranger och en bar som också fungerar som bokhandel. Därinne runt bardisken sitter män och kvinnor som söker upprätthålla bilden av det intellektuella Paris, bläddrar förstrött i de böcker av djupsinniga författare som finns i hyllorna men koncentrerar sig mer på drinkarna som serveras.

Jag går själv hem och lägger mig. Sover med öppna fönster men det spelar ingen roll. Det är lika varmt ute som inne. Ändå njuter jag. Några höstdagar i Paris som är som högsommar. Det kan jag leva länge på.

Francois Hollande startar sin valrörelse

Francois Hollande befinner sig i botten i alla opinionsmätningar men det hindrar inte att han nu på allvar inleder sin valrörelse. Utan att säga att han kandiderar men indirekt genom att tala om vad han gjort och vad han vill göra för Frankrike.

En bild i Le Monde är ändå avslöjande när han håller sitt första större tal efter sommaren. Bilden visar första raden av honoratiores som står upp och applåderar presidenten sedan han talat färdigt över ämnet Demokratin mot terrorismen. De kommer alla från regeringen – utom en som är partiets generalsekreterare.  Regeringen består av lika många män som kvinnor, trettioåtta ministrar totalt. Totalt på bilden ser jag fjorton ministrar varav bara en kvinna, utbildningsministern Najat Vallaud-Belkacem. Så ser det ut. En jämställd regering har ett a-lag och ett b-lag. Premiärministern, utrikesministern, finansministern, försvarsministern. Generalsekreteraren i partiet. Alla är de män. Kanske kvinnorna har hållit sig undan. De ville inte delta och smutsa ner sitt namn invid en ledare med så svagt folkligt stöd. Nej, så är det förstås inte. Det är männen som styr, hur jämställd regeringen än är rent numerärt.

Hollandes tal är som franska politikers tal en övning i att formulera vackra fraser på ett retoriskt skickligt sätt. En del av fraserna är i grunden precisa uttryck för djupare värderingar. Andra finns där för att dölja misstag och politiskt-taktiska manövrer.

Låt mig bara citera en mening i Hollandes tal om fransk demokrati. ”Vår identitet är vår historia, vår kultur, våra värderingar och vårt sätt att leva” Får jag ta två meningar till? ”Identiteten är inte stelnad i tiden, inte ett orörligt fotografi, inte en kontemplation över det förflutna, inte ett halsstarrigt forskande efter våra rötter för att ta reda på i vilken utsträckning vi är fransmän. Identiteten är i ständig utveckling. Frankrike är mer än en identitet; det är en idé, ett projekt, en ambition som gör Frankrike till ett unikt land.”

En skeptiker kan möjligen fråga vad detta ordsvall tjänar till. Det är i någon mening en markering av Hollande att han inte vill skrämma medborgarna med ens minsta antydan till postmodernism eller andra förändringar av invanda mönster i den franska kulturen. Det är knappast heller ett tal till den muslimske medborgaren i någon av Paris fattigare förorter. Han riktar sig snarare mot högern och Nationella fronten som skulle spetsat till beskrivningen av identiteten. Gjort den mer fransk och mer förankrad i historia och kultur.

Skillnaderna kan vara svåra att upptäcka. Det väsentliga är att Hollande slår fast att den demokratiska modellen är svaret på hoten från terroristerna. Det är inte genom att anamma samma auktoritära och våldsbejakande metoder som islamisterna företräder som Frankrike vinner slaget mot terrorismen.

De fjorton männen och den enda kvinnan på första raden applåderar Hollande på bilden. I verkligheten är de flesta av dessa ministrar rejält trötta på sin ledare. De oroar sig för hur det ska gå om han gör verklighet av sin ambition att ställa upp en gång till i ett presidentval. De applåderar snällt men i realiteten lär de  två sina händer, särskilt generalsekreteraren i partiet. Konstaterar att Hollande ändå gör som han vill. Bestämmer han sig för att ställa upp i partiets primärval i januari 2017 lär det bli svårt att hindra honom. Däremot är det sannolikt att de väljare som röstar i  primärvalet inte väljer Hollande som partiets presidentkandidat. Det vore i så fall en fullständig katastrof för partiet.